Klachtenprocedure

OOK ALS U NIET TEVREDEN BENT

Wij doen iedere dag ons best voor u om de beste zorg- en dienstverlening te geven. Toch is het mogelijk dat u niet tevreden bent. Dat vinden wij jammer om te horen, maar we vinden het belangrijk dat u het ons vertelt. Alleen op die manier krijgt u de zorg die u van ons verwacht (en mag verwachten) en alleen dan kunnen wij zorgen voor verbetering.

Geef dit aan bij de begeleider
Als u om wat voor reden dan ook niet tevreden bent over de dienstverlening kunt u dat altijd bespreken met uw begeleider. Onze medewerkers dienen open te staan voor uw bezwaren of kritiek en samen met u te zoeken naar een herstel van het in hem of haar gestelde vertrouwen.
Soms is er sprake van misverstanden en verloopt uw traject bij ons stroef door miscommunicatie. Als u uw klacht aankaart bij uw begeleider is dat vaak al genoeg om het op te lossen en kan de hulpverlening door dezelfde begeleider worden voortgezet.

Geef dit aan bij Maatzorg Thuisbegeleiding
Als u uw klacht niet wilt of kunt bespreken met uw persoonlijke begeleider kunt u ook contact opnemen met het bestuur van Maatzorg Thuisbegeleiding. Het bestuur zal u een vertrouwenspersoon aanbieden die met u kan praten over uw klacht. U kunt er op vertrouwen dat uw klacht altijd serieus genomen wordt. U treedt in contact met het bestuur door het contactformulier op onze site in te vullen en aan te geven dat het een klacht betreft. Na verzending van het digitale formulier ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Uw klacht indienen

Laat uw klacht weten aan onze klachtcoördinator. Dit kan bij voorkeur via ons online klachtenformulier of schriftelijk (per post of e-mail ):
 info@klachtenprotaalzorg.nl.

www.klachtenportaalzorg.nl
Klachtenprotaal zorg
Westeinde 14A, 1601 BJ Enkhuizen
Onder vermelding van:
Naam: Maatzorg Thuisbegeleiding