Over Maatzorg Thuisbegeleiding

De hulp en ondersteuning van Maatzorg is erop gericht dat cliënten zo snel mogelijk weer verder kunnen zónder begeleiding. Met andere woorden: Maatzorg is er zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig is!

Met dit motto onderscheidt Maatzorg zich. Maatzorg durft zichzelf overbodig te maken. Het bedenken van passende oplossingen vraagt om een creatieve, innovatieve, flexibele en ondernemende houding. Bij Maatzorg weten we van aanpakken en zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk tijd zit tussen aanmelden, het intakegesprek en de daadwerkelijke begeleiding. Maatzorg is werkzaam in de regio Gooi & Vechtstreek.

De regie in handen

Als het nodig is, kan Maatzorg tijdelijk de regie voeren en bepaalde zaken van haar cliënten overnemen. Daarbij gaan we nét wat verder, waar anderen juist ophouden. Waarom? Omdat we bij Maatzorg begrijpen dat het voor cliënten soms moeilijk is om afspraken na te komen. Daar kijken we doorheen. Dus waar de cliënt een stapje achteruit doet, doet Maatzorg er twee vooruit, zodat we elkaar weer tegemoet treden!

Samen sterk

Alleen is maar alleen, samen sta je sterker. Alleen door samen te werken kan Maatzorg de problemen van haar cliënten écht en structureel oplossen. Daarbij gaat het primair om vertrouwen. Daar begint Maatzorg dan ook mee. Door een vaste begeleider in te zetten, kan Maatzorg het vertrouwen van haar cliënten winnen en langzaam laten groeien.

Samen met haar ketenpartners werkt Maatzorg aan een plan waarmee cliënten de regie op hun eigen leven weer terugkrijgen. Daarbij gaat het onder andere om huisvesting, een stabiel inkomen, maatschappelijke participatie en een sociaal netwerk. Immers, met een goed sociaal netwerk kan terugval worden voorkomen. En samen met het netwerk boekt Maatzorg succes!