Samenwerkingen

RSD Kromme Rijn Heuvelrug

De RSD is een netwerkorganisatie binnen het bredere sociale domein en vormt een schakel tussen gemeenten, netwerkpartners, inwoners en de arbeidsmarkt. Door aan te sluiten bij de werkwijze van partners kunnen we klanten nog beter van dienst zijn.

Lees meer op de website van RSD

Versa Welzijn

Versa Welzijn is een brede welzijnsorganisatie actief in de Gooi- en Vechtstreek en Eemnes. Je ziet ons in wijkcentra, in de buurtbus en op straat. Samen bouwen we aan verbonden buurten.

Lees meer op de website van Versa Welzijn.

GGD Gooi en Vechtstreek

GGD Gooi en Vechtstreek is de Gemeentelijke Gezondheidsdienst voor de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.

Lees meer op de website van GGD Gooi en Vechtstreek. 

GGZ Centraal

GGz Centraal is een organisatie voor specialistische geestelijke gezondheidszorg in het midden van het land. Wij behandelen, begeleiden en ondersteunen mensen met (ernstige) psychische problemen. Ons werkgebied strekt zich uit over Eemland, Flevoland, Gooi & Vechtstreek en Veluwe & Veluwe Vallei. Hier werken we intensief samen met andere zorginstellingen, welzijnsorganisaties en gemeenten.

Lees meer op de website van GGZ Centraal. 

Jeugdzorg Nederland

Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden.

Lees meer op de website van Jeugdzorg Nederland. 

Raad voor de Kinderbescherming

Als een kind ernstig in de knel dreigt te raken, helpt de Raad voor de Kinderbescherming om samen met het kind en de ouders de beste oplossing te zoeken. Alleen als het echt niet anders kan, wordt de rechter erbij betrokken, maar het draait altijd om het belang van het kind. Dat kan onder andere omdat de Raad voor de Kinderbescherming de rechter onafhankelijk adviseert.

Lees meer op de website van de Raad voor de Kinderbescherming.