Aanvraag voor hulp omzetten in een begeleidingsplan

“Mijn man en ik snapten niks van alle formulieren die we moesten invullen. En daardoor bleef het liggen. Gelukkig hebben we samen met de thuisbegeleiding de goede spullen kunnen invullen en uiteindelijk ook goede hulp gekregen.”
– Jade, 34 jaar

Voor wie?

Cliënten die al een ciz-indicatie voor thuisbegeleiding hebben. Of cliënten die een hulpaanvraag via een andere verwijzer hebben gekregen.

Wat willen we bereiken?

We willen binnen maximaal zes weken een uitgewerkt begeleidingsplan op tafel hebben.

  • Samen met cliënt zijn de problematiek, wensen en mogelijkheden verhelderd en ligt er een werkbare hulpvraag op tafel.
  • Samen met cliënt is een begeleidingsplan opgesteld met tussendoelen, einddoelen en acties.

Wat gaan we doen?

Een indicatiestelling/aanvraag omvat minimaal de persoonsgegevens, de (voorlopige) duur en het aantal geïndiceerde of afgesproken uren. Afhankelijk van de indicatiesteller en verwijzer staat er meer of minder informatie in over de situatie en de hulpvraag. Samen met de cliënt wordt de indicatie/aanvraag omgezet in concrete doelen, inclusief de stappen die gezet moeten worden om die doelen te bereiken.

Activiteiten tijdens de thuisbegeleiding kunnen zijn:

  • Samen met cliënt de ervaren problemen in kaart brengen, waarbij cliënt wordt geholpen doelen te stellen en prioriteiten aan te brengen
  • Contact leggen met de verwijzer over de problematiek, de verwachtingen van de thuisbegeleiding en de taakverdeling. Soms gebeurt dit voorafgaand aan het contact met cliënt en soms nadat het eerste contact met de cliënt is geweest
  • Samen met cliënt afspraken maken over en vastleggen van de doelen, de werkwijze, de activiteiten en de taakverdeling in het begeleidingsplan

Aanvullende informatie

Er kan sprake zijn van een situatie waarin de cliënt niet zelf de doelen stelt, bijvoorbeeld bij een niet-gemotiveerde cliënt of een cliënt met verminderde realiteitszin. Als dat het geval is, zal de thuisbegeleider de doelen opstellen in aansluiting op de indicatiestelling/aanvraag, in overleg met de verwijzer en andere betrokken hulpverleners.