Leefbaar maken van een zwaar vervuilde woonsituatie

“Mijn broer zat daar maar, alleen in dat huis. De stapels spullen werden bergen spullen en we konden letterlijk en figuurlijk niet meer tot hem doordringen. Toen hebben we Maatzorg in kunnen schakelen voor thuisbegeleiding en langzaamaan ging het steeds beter. Nu heeft mijn broer nog steeds veel spullen maar alles is schoon en fris. Inclusief hijzelf!”
– Kristof, 48 jaar

Voor wie?

Cliënten die in een zwaar vervuilde woonsituatie zitten, al dan niet met gezondheidsrisico’s en/of overlast voor de omgeving.

Wat willen we bereiken?

De woonsituatie is verbeterd zodat er geen gezondheidsrisico’s meer zijn en/of er geen overlast meer is.

Wat gaan we doen?

In een zwaar vervuilde woonsituatie gaan we, zo mogelijk samen met de cliënt, de situatie aanpakken zodat de gezondheidsrisico’s en/of de overlast afnemen en weer binnen het normale vallen. Cliënt wordt zoveel mogelijk in staat gesteld eigen keuzes te maken in het veranderen van de situatie. In extreme situaties wordt het ontruimen, reinigen en ontsmetten van de woning door organisaties zoals de GGD, een schoonmaakbedrijf, het Leger des Heils of Humanitas gedaan.

Activiteiten tijdens deze vorm van thuisbegeleiding kunnen zijn:

  • De noodzaak tot verandering van de woonsituatie bespreken
  • Cliënt motiveren actie te ondernemen
  • Samen met cliënt prioriteiten in het plan van aanpak opstellen
  • Samen met cliënt spullen sorteren die weggegooid dan wel opgeruimd worden
  • Zo nodig contact leggen met de woningbouwvereniging voor afstemming van samenwerking en taakverdeling
  • Een mogelijke noodzaak tot verder diagnosticeren signaleren en zo nodig hiervoor een vervolgindicatie aanvragen