Motiveren tot behandeling

“Ik heb altijd mijn eigen hachie gered en ik dacht dat ik ook de gevolgen van mijn ziekte zelf wel kon oplossen. Dankzij druk van mijn familie heb ik toch hulp gezocht. En gelukkig maar, want zij zagen wat ik nog niet doorhad en het gaat nu een stuk beter met me!”
– Harry, 66 jaar

Voor wie?

Cliënten met psychische en/of psychiatrische problemen die baat hebben bij behandeling door een professional maar die dit (nog) niet in gang zetten.

Wat willen we bereiken?

  • De cliënt is gemotiveerd voor hulpverlening bij gespecialiseerde zorg
  • De cliënt kan een hulpvraag formuleren

Wat gaan we doen?

De thuisbegeleider heeft aandacht voor de cliënt en zijn problemen. De thuisbegeleider geeft informatie en advies over mogelijke behandeling en de gevolgen daarvan. Wat gebeurt er als u niet wordt behandeld? En wat als u wel voor behandeling kiest?

Activiteiten tijdens de thuisbegeleiding kunnen zijn:

  • Informatie en advies geven over de mogelijkheden en de doelen/resultaten van de behandeling
  • Met cliënt bespreken welke blokkades en wensen hij heeft ten aanzien van de behandeling
  • Cliënt ondersteunen bij het formuleren van een hulpvraag
  • Contact leggen met een eventuele verwijzer of behandelaar voor overleg en consultatie
  • Zo nodig meegaan naar een of meerdere gesprekken bij de behandelende instantie