Omgaan met een stoornis, handicap of beperking

“Ik was vaak verdrietig omdat ik niet wist hoe ik met mijn stoornis normaal boodschappen zou moeten kunnen doen. Je trekt altijd de aandacht en dat vond ik vervelend. Ik ging dan ook niet meer naar de winkels, maar dat is natuurlijk geen oplossing. Dankzij de hulp van de thuisbegeleider heb ik nu manieren gevonden om hier mee om te gaan. Dit scheelt me veel verdriet en ik eet weer gezond.”
– Anja, 62 jaar

Voor wie?

Cliënten die kampen met een stoornis, handicap of beperking en daar onvoldoende mee om kunnen gaan.

Wat willen we bereiken?

  • Cliënt accepteert de stoornis/handicap/beperking en kan er beter mee omgaan
  • Cliënt is beter in staat hulp te vragen in eigen kring of daarbuiten

Wat gaan we doen?

De thuisbegeleider bespreekt met de cliënt de gevolgen van de stoornis, handicap of beperking om zo inzicht te verwerven in mogelijkheden en beperkingen. Wat lukt er wel en wat lukt er niet? Er wordt vervolgens samen nagedacht over oplossingen.

Activiteiten tijdens de thuisbegeleiding kunnen zijn:

  • De stoornis, handicap of beperking bespreken en er informatie over geven
  • Ondersteunen bij de acceptatie van en het omgaan met de stoornis, handicap of beperking, door de cliënt en zijn omgeving gevoelens te laten uiten
  • De lopende behandeling ondersteunen door middel van opdrachten, het oefenen van vaardigheden, omgaan met hulpmiddelen enzovoorts
  • Meedenken, adviseren en eventueel bemiddelen bij praktische zaken zoals het aanvragen van hulpmiddelen voor in huis of toeslagen
  • Zo nodig meegaan naar de (revalidatie-)arts en aanwezig zijn bij multidisciplinair overleg met behandelaars
  • Bij langdurige problematiek een vervolgindicatie aanvragen

Vaak maken we bij dit type problemen gebruik van Videohometraining. Daarmee kan de cliënt op ieder gewenst moment en in zijn eigen tempo verdergaan met de behandeling.