Ondersteunen van Mantelzorgers

“Toen de Alzheimer van mijn man verergerde, wilde ik toch graag zo lang mogelijk zelf thuis voor hem zorgen. We zijn namelijk pas in de zestig! Ik kwam er alleen wel echter dat je dit niet zomaar kunt. Gelukkig heb ik erg veel geleerd van de thuisbegeleiding. Daardoor redden we het ook nu nog samen!”
– Alie, 67 jaar

Voor wie?

Partners/mantelzorgers van cliënten die behoefte hebben aan ondersteuning en vaardigheden bij het omgaan met de cliënt en diens situatie.

Wat willen we bereiken?

  • Partner/mantelzorg heeft relevante informatie gekregen over de bestaande problematiek, en over het omgaan en communiceren met de cliënt
  • Partner/mantelzorger voelt zich erkend, gesteund en ontlast
  • Partner/mantelzorger heeft zich gedragsmatige/communicatieve vaardigheden eigen gemaakt

Wat gaan we doen?

Door samen met partner/mantelzorger de situatie te onderzoek en vast te stellen waar hij moeite mee heeft, kan de partner/mantelzorger anders met de situatie om leren gaan.

Activiteiten tijdens deze vorm van thuisbegeleiding kunnen zijn:

  • Informatie en advies geven over de aard van de problematiek en de specifieke situatie van de cliënt
  • Het belang van zelfzorg uitleggen, en ook dat van een passende verhouding tussen draagkracht en draaglast
  • Adequaat gedrag en communicatiestijlen oefenen, in relatie tot de cliënt en de situatie
  • Onderzoeken van, adviseren tot en eventueel verwijzen naar mogelijkheden ter ondersteuning van de mantelzorger zoals respijtzorg of het inzetten van vrijwilligers