Op orde brengen van de financiën/administratie

“Mijn man heeft bijna vijftig jaar lang al onze administratie gedaan. Na zijn overlijden was ik zo van slag dat ik er niet eens aan gedacht heb. Toen mijn vriendin maanden later langskwam en ernaar vroeg, ontdekten we de chaos. Gelukkig heeft de thuisbegeleiding me kunnen helpen want ik had al zoveel verdriet.”
– Mina, 82 jaar

Voor wie?

Cliënten van wie de financiën of administratie dermate ongeorganiseerd is dat er geen overzicht (meer) is.

Wat willen we bereiken?

 • Cliënt heeft overzicht van zijn financiën en zijn administratie
 • Cliënt heeft praktische vaardigheden aangeleerd om de financiën/administratie op orde te brengen en op orde te houden
 • Als de cliënt niet in staat is om zelf zijn financiën en administratie op orde te houden, is er een derde ingeschakeld die hierbij voor langere tijd, zo nodig blijvend, ondersteunt

Wat gaan we doen?

Samen met de cliënt wordt planmatig en gefaseerd gewerkt aan het op orde brengen van de financiën/administratie. De thuisbegeleider geeft uitleg op het niveau van cliënt, ondersteunt zo nodig bij het regelen van randvoorwaarden (mappen, tabbladen etcetera) en hij motiveert en coacht de cliënt.

Activiteiten tijdens de thuisbegeleiding kunnen zijn:

 • Vertrouwen winnen (met name bij psychiatrische problemen vraagt dit tijd)
 • Cliënt motiveren tot openheid van zaken en tot gedragsverandering
 • Verzamelen en ordenen van de post/administratie
 • Een systeem aanleggen waarin de administratie overzichtelijk opgeborgen kan worden
 • Informatie en advies geven over het hanteren/afhandelen van de post, financiën en administratie
 • Zo nodig een overzicht maken van aanwezige schulden
 • Zo nodig aanvragen van toeslagen, kwijtscheldingen en mogelijke subsidies
 • Zo nodig inschakelen van schuldhulpverlening en begeleiding bieden bij het aanleveren van de administratie aan daartoe bevoegde instanties/personen

Maatzorg Budgetbeheer

Meer weten over dit onderwerp? Kijk ook eens op de website van Maatzorg Budgetbeheer.