Opbouwen en versterken van een sociaal netwerk

“Ik heb nooit veel vrienden of familie om me heen gehad en wat je niet kent, mis je niet. Maar nadat mijn buurvrouw thuisbegeleiding voor me heeft geregeld en ik geleerd heb hoe ik contacten moet onderhouden, ben ik niet meer eenzaam. Ik zou niet anders meer willen!”
– Piet, 53 jaar

Voor wie?

Thuisbegeleiding voor cliënten met een beperkt sociaal netwerk.

Wat willen we bereiken?

  • Cliënt kan terugvallen op een ondersteunend netwerk
  • Cliënt heeft waar nodig sociale vaardigheden aangeleerd waardoor hij in staat is om zelf contacten te leggen en deze ook te onderhouden

Waar?

De thuisbegeleiding vindt plaats in de leefomgeving van de cliënt en bij de cliënt thuis. Als het nodig is, gaat de thuisbegeleider ook mee naar het buurthuis of naar andere activiteiten.

Wat gaan we doen?

Samen met de cliënt wordt het huidige netwerk in kaart gebracht. Vervolgens wordt stapsgewijs onderzocht welke wensen de cliënt heeft om zijn netwerk uit te breiden en welke mogelijkheden er zijn. De thuisbegeleider activeert en motiveert de cliënt daarna om actie te ondernemen en hij ondersteunt cliënt bij het aangaan van contacten.

Activiteiten tijdens de thuisbegeleiding kunnen zijn:

  • Onderzoeken hoe het sociale netwerk eruitziet en waar cliënt het netwerk kan versterken of uitbreiden
  • Nagaan hoe cliënt zich kan ontwikkelen in het sociale verkeer (denk aan het leren kennen van mensen, aangaan van contacten, onderhouden van contacten enzovoort)
  • Contactuele vaardigheden oefenen met de cliënt; eventueel samen op zoek gaan naar activiteiten waar nieuwe (ondersteunende) contacten opgedaan kunnen worden, en zo nodig meegaan naar afspraken of bijeenkomsten
  • Zo nodig motiveren/activeren tot het volgen van een assertiviteitstraining of een sociale vaardighedentraining