Opbouwen van dag- en vrijetijdsbesteding

“Mijn gevoel voor dag en nacht was eigenlijk verdwenen. Ik kwam nooit buiten en keek alleen maar televisie of series. De schulden stapelden zich op. Toen de thuisbegeleider me heeft geholpen met het verbeteren van mijn ritme, kon ik langzaamaan steeds meer dingen aan! Dat had ik nooit gedacht.”
– Priscilla, 35 jaar

Voor wie?

Cliënten die nauwelijks maatschappelijk participeren, maar daar naar verwachting van de indicatiesteller (en verwijzer) wel toe in staat zijn.

Wat willen we bereiken?

 • Cliënt heeft meer zelfvertrouwen en een realistische kijk op mogelijkheden en beperkingen in de gegeven situatie
 • Cliënt heeft activiteiten waardoor hij participeert in de samenleving en waardoor hij betekenisvolle sociale contacten opdoet

Wat gaan we doen?

De thuisbegeleider brengt samen met de cliënt de huidige stand van zaken omtrent de dagbesteding in kaart. De thuisbegeleider activeert de cliënt om een gezond dag- en nachtritme te ontwikkelen. De thuisbegeleider bespreekt met de cliënt de gewenste activiteiten en bezigheden, waarbij de haalbaarheid ervan pas later aan de orde is. Vervolgens ondersteunt de thuisbegeleider de cliënt bij het ondernemen van nieuwe bezigheden.

Activiteiten tijdens de thuisbegeleiding kunnen zijn:

 • Als het nodig is motiveren tot en ondersteunen bij het normaliseren van het dag- en nachtritme
 • De huidige en de gewenste activiteiten en bezigheden in kaart brengen
 • Informatie en advies geven over welke activiteiten de cliënt zou kunnen ontplooien
 • De ervaren belemmeringen in participatie (sociale contacten) onderzoeken en bespreken
 • Sociale vaardigheden oefenen, als dit een belemmering is
 • Zo nodig motiveren/activeren tot het volgen van een assertiviteitstraining of een sociale vaardigheidstraining
 • Motiverende gesprekken voeren om cliënt te stimuleren eropuit te gaan
 • Indien nodig meegaan naar afspraken of bijeenkomsten
 • Bij langdurige problematiek een vervolgindicatie aanvragen