Signalerende begeleiding

“Dankzij mijn vorige begeleider had ik erg veel geleerd over op mezelf wonen. Ik merkte wel dat ik er veel van vergeten was en dat mijn oude gewoontes weer terugkwamen. Gelukkig ben ik toen opnieuw geholpen en nu weet ik alles weer precies!”
– Ali, 52 jaar

Voor wie?

Cliënten met chronische (psychiatrische) problematiek waarbij verslechtering speelt en/of dreigt.

Wat willen we bereiken?

Cliënt krijgt begeleiding op maat om terugval of verergering van de problematiek te voorkomen. Het doel? Ervoor zorgen dat de cliënt zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Wat gaan we doen?

In situaties waarin geen grote verbetering mogelijk is, wordt samen met de cliënt gewerkt aan een zo stabiel en leefbaar mogelijk bestaan. Vervolgens zal de thuisbegeleider de vinger aan de pols houden om te beoordelen of er geen terugval plaatsvindt (preventieve maatregel).

Activiteiten tijdens deze vorm van thuisbegeleiding kunnen zijn:

  • Informatie en advies geven en het regelen van zaken op het gebied van gezondheid, financiën/administratie, sociale contacten, wonen, dagbesteding, vrijetijdsbesteding en in te schakelen hulpbronnen nu en in de toekomst;
  • Emotionele ondersteuning bieden door te luisteren en door positieve feedback te geven
  • Eerder verworven kennis en vaardigheden opfrissen
  • Cliënt stimuleren om het netwerk in te schakelen en dat zo nodig in overleg doen
  • Achteruitgang signaleren en melden bij betrokken hulpverleners zoals huisarts of tweedelijns hulpverlener
  • Vrijwilligers en mantelzorg inschakelen, en waar nodig andere professionele hulpverleners
  • Bij problematiek die om meer professionele inzet vraagt, een vervolgindicatie aanvragen