Versterken persoonlijke hygiëne en veiligheid

“Als kind hoefde ik bijna nooit in bad. Ik had er ook een hekel aan, dat scheelt. Mijn eigen kinderen vinden het ook niks dus we deden het niet vaak. Dat ging gedoe opleveren dus toen kwam er thuisbegeleiding. Ik heb wel veel van die begeleider geleerd en we zijn nu allemaal een stuk frisser!”
– Imen, 32 jaar

Voor wie?

Cliënten waarbij de persoonlijke hygiëne en veiligheid niet gewaarborgd zijn en/of die risico lopen op verwaarlozing of vervuiling van zichzelf en hun woonomgeving.

Wat willen we bereiken?

  • De cliënt weet wat een goede persoonlijke verzorging is en kent het belang ervan
  • De cliënt verzorgt zichzelf en zijn eventuele kind(eren) en realiseert daarbij een veilige en voldoende hygiënische leefomgeving

Wat gaan we doen?

De thuisbegeleider geeft informatie en advies aan de cliënt. De thuisbegeleider stimuleert de cliënt om de persoonlijke verzorging van zichzelf en eventuele gezinsleden te onderhouden. Hierbij is ook aandacht voor een veilige en (voldoende) schone leefomgeving.

Activiteiten tijdens deze vorm van thuisbegeleiding kunnen zijn:

  • Informatie en advies geven over hygiëne en veiligheid
  • Samen met de cliënt de basisvoorwaarden regelen, zoals voeding, kleding, gas/water/licht
  • Voorbeeldgedrag tonen, spiegelen en coaching om de cliënt te motiveren en ondersteunen bij de persoonlijke verzorging, die van de gezinsleden en de leefomgeving
  • Samen met de cliënt een plan en schema opstellen om de persoonlijke verzorging, die van de eventuele gezinsleden en de leefomgeving te onderhouden
  • Verwijzen naar en aanvragen van huishoudelijke verzorging of persoonlijke verzorging bij chronische problematiek waar geen mantelzorg aanwezig is
  • Bij langdurige problematiek een vervolgindicatie aanvragen