Videohometraining

Voor wie?

 • Gezinnen waarbij sprake is van opvoedingsproblemen en die de communicatie/interactie willen versterken
 • Cliënten die kampen met psychische/psychiatrische problemen of NAH-problematiek waarbij het ziekte-inzicht/begripsvermogen beperkt is, en die de communicatie/interactie willen versterken.

Wat willen we bereiken?

 • Binnen gezinnen/cliëntsystemen is voldoende inzicht in interactiepatronen om daarop te anticiperen
 • Binnen gezinnen/cliëntsysteem zijn de communicatievaardigheden versterkt en worden deze toegepast

Wat gaan we doen?

De thuisbegeleider maakt video-opnamen van alledaagse situaties binnen het gezin. Deze opnamen geven inzicht in de interactiepatronen en de communicatie. Dit biedt aanknopingspunten om zichtbaar te maken wat goed werkt en wat er te verbeteren valt. Vervolgens selecteert de thuisbegeleider beelden die dit illustreren, waarbij met name positieve interacties als voorbeeld gelden.

Activiteiten kunnen zijn:

 • Opnamen maken tijdens alledaagse activiteiten, bijvoorbeeld een maaltijd
 • De beelden analyseren en selecteren op kantoor, waaruit blijkt wat er goed gaat in de interactie
 • Met opvoeder(s)/partner/mantelzorger geselecteerde beelden terugkijken; hierbij de positieve interactiepatronen en werkpunten noemen en de opvoeder(s)/partner/mantelzorger stimuleren actief deel te nemen aan de bespreking
 • Goed werkende interactiepatronen uitbouwen en nieuwe interactiepatronen inoefenen

Aanvullende informatie

 • Videohometraining wordt meestal samen met andere modulen ingezet
 • In veel gevallen wordt een extra thuisbegeleider ingezet om de videohometraining uit te voeren met cliënt; deze extra thuisbegeleider voert dan alleen de videothuisbegeleiding uit
 • Videothuisbegeleiding wordt alleen ingezet als de cliënt gemotiveerd is

Randvoorwaarden

 • De thuisbegeleider beschikt over een camera en apparatuur om beeldmateriaal te bewerken en te bekijken voor het nagesprek met opvoeder(s)/cliënt
 • De thuisbegeleider handelt naar de Meldcode Kindermishandeling/Verwijsindex
 • De thuisbegeleider heeft een afgeronde opleiding Videohometraining
 • De organisatie is lid van de Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling