Wat doen we?

Wat doen we?

Maatzorg biedt praktische en psychosociale begeleiding. De thuisbegeleider van Maatzorg signaleert knelpunten en ziet waar deze met elkaar samenhangen.

Samen met de cliënt zoekt de thuisbegeleider naar oplossingen. Wij helpen cliënten om structuur in het dagelijks leven te brengen. Immers, alleen bij regie over uw eigen situatie, kunt u zelf verder!

Uw thuisbegeleider

Uw thuisbegeleider komt op afspraak bij u thuis. Ons uitgangspunt is dat we langskomen op momenten dat u de thuisbegeleiding nodig heeft. Wanneer en hoeveel uren thuisbegeleiding u krijgt, is ook afhankelijk van de indicatie die u heeft gekregen. Doordat uw thuisbegeleider een tijdje meedraait bij u thuis, leert u elkaar kennen en vertrouwen.

Zorgleefplan

Voordat de thuisbegeleiding start, maakt uw thuisbegeleider samen met u uw hulpvraag concreet en stelt een zorgleefplan op. Om dit te kunnen doen, draait hij of zij eerst met u mee en observeert de dagelijkse gang van zaken. Uw thuisbegeleider overlegt ook met eventuele betrokken instanties.

Praktische hulp, begeleiding en ondersteuning

Het zorgleefplan is het uitgangspunt voor de thuisbegeleiding. De begeleiding die u krijgt, kan bestaan uit:

Praktische hulp en ondersteuning 
U leert stap voor stap vaardigheden, bijvoorbeeld uw administratie bijhouden of sociale contacten aangaan. De thuisbegeleider doet de handelingen eerst voor en daarna oefent u samen.

Psychosociale begeleiding
U maakt kennis met nieuwe manieren om (bewuster) met situaties om te gaan, bijvoorbeeld na een scheiding, ziekte of het verlies van een baan. Uw zelfvertrouwen kan groeien.

Opvoedondersteuning
U krijgt inzicht in uw manier van opvoeden en wat daarbij goed gaat en wat minder goed gaat. Uw thuisbegeleider werkt volgens de methode Positief Opvoeden en kan videohometraining gebruiken. Bij videohometraining maakt u opnames van situaties bij u thuis. Deze opnamen kijkt u samen met de thuisbegeleider terug om ervan te leren en te bekijken wat er goed of minder goed ging.

De zorgcoach

Onze zorgcoach wordt ingezet als er veel verschillende instanties betrokken zijn bij uw hulpvraag. De zorgcoach zorgt dat iedereen goed weet wat zijn of haar taak is en dat de hulp op elkaar is afgestemd. De zorgcoach zorgt ervoor dat het voor u duidelijk is én blijft wat er gebeurt.